CÁC LỌAI CHÁO (PORRIDGE)

•        Cháo Sò Huyết                 (Blood Clams Porridge)
•        Cháo Ghẹ                         (Blue Crab Porridge)
•        Cháo Nghiêu                     (Clam Porridge)
•        Cháo Sò Mai                     (Giant Clam Porridge)
•        Cháo Hào                          (Oyster Porridge)
•        Cháo Tôm                         (Prawn Porridge)        


CÁC LOẠI LẨU, CƠM, MÌ (HOT POTS, RICE, NOODLES)     
 
LẨU (HOT POT)
•        Lẩu Tôm                                   (Prawn Hot Pot)
•        Lẩu Hải Sản                              (Seafood Hot Pot)
•        Lẩu Cá Điêu Hồng nấu Riêu     (Red Snapper Hot Pot)

CƠM CHIÊN (FRIED RICE)
•        Cơm Chiên Dương Châu          (Yang Chow Fried Rice)
•        Cơm Chiên Trứng                     (Eggs Fried Rice)
•        Cơm Chiên Hải Sản                   (Seafood Fried Rice)

MÌ (EGG NOODLES)
•        Mì Xào Tôm Mực                        (Fried Egg noodles with Shrimp and Squid)
•        Mì Xào Mực                                (Fried Egg Noodle with Squid)
•        Khoai Tây Chiên                        (French Fries)        
•        Chả Giò Tôm Thịt                      (Eggroll with Shrimp and Pork)
•        Đậu Hủ Chiên                            (Deep Fried Tofu)        
•        Rau Muống xào tỏi                     (Sautéed Water Spinach with Garlic)